Doğadan ilham alıyoruz.

Ar&Ge

Livfarma İlaç Teknoloji ve Ar&Ge Merkezi, “Çevre ve İnsan odaklı” politikalarını araştırma-geliştirme alanında yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olarak  Türkiye’nin Ar-Ge vizyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ar-Ge ekibi, analitik düşünce tarzının bir getirisi olarak hızlı ve sonuç odaklı alışabilen, neden-sonuç ilişkisini sorgulayan lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli personellerden oluşmaktadır. Her işin ekip halinde yapıldığında ve sorumlulukların paylaşıldığında başarıya ulaşılabileceği ve iyi bir takım çalışmasının başarıya ulaşmadaki en önemli parametrelerden biri olduğu bilinci ile çalışmalarına yön vermektedir.